VERLOF

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig en mogen niet zomaar thuis blijven. De school mag ook niet zomaar vrij geven. Dit is aan strikte regels gebonden. Extra verlof, buiten de vakanties, mag alleen worden verleend als er sprake is van een bijzondere gebeurtenis, zoals een bruiloft, een huwelijksjubileum of een begrafenis. Het aanvragen van verlof gebeurt schriftelijk en moet via de directie ruim van te voren plaatsvinden (zie voor verdere informatie het algemene gedeelte van Proloog).