BSO de pastorie

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht. Het BSO-lokaal is in de school, op de eerste verdieping.

De medewerkers van de BSO zijn ook werkzaam bij ons op het KDV. Dit zorgt voor vertrouwde gezichten voor kinderen die van het KDV naar de basisschool gaan.

Bij ons zijn alle kinderen welkom om zich te ontwikkelen en plezier te maken. Wij vinden het belangrijk dat een kind zichzelf kan en mag zijn. Elke dag doen we ons best om de kinderen een leuke en gezellige middag te bezorgen. We ontwikkelen onszelf en zorgen ervoor dat onze activiteiten het aanbod vernieuwend blijven.  Ieder kind heeft een vaste gediplomeerde leidster waardoor hij/zij zich snel vertrouwd voelt. Wij werken met mentoren, zodat u als ouder een vast aanspreekpunt heeft.

Onze openingstijden zijn: Maandag tot en met donderdag : 14:15 – 18:15 uur en vrijdag  van 12:00 – 18:15 uur.

Heeft u in de schoolvakanties ook opvang nodig? Dan kunt u gebruik maken van onze vakantieopvang. De voorschoolse opvang wordt aangeboden op de locatie van het KDV. De kinderen lopen dan samen met een leidster naar de school om 8:20 uur.

Mocht u meer willen weten over de dagindeling kunt u ons telefonisch bereiken op 0620748032 of mailen naar vanEyden@kinderopvangfriesland.nl  Ook kunt u op onze website www.kinderopvangfriesland informatie over onze opvang terugvinden.

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.