Vakantierooster 2020-2021
 Vakantie   van  tot en met 
 Herfstvakantie                    18 oktober 2021  22 oktober 2021                                                                 
 Kerstvakantie  27 december 2021  07 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  21 februari 2022  25 februari 2022
 Meivakantie  25 april 2022  06 mei 2022
 Zomervakantie   18 juli 2022  26 augustus 2022

Overige vrije dagen  / studiedagen:
Goede vrijdag: 15 april 2022
Paasmaandag: 18 april 2022
Koningsdag: 27 april 2022
Bevrijdingsdag: 5 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022

Studiedagen
Vrijdag 15 oktober
Maandag 28 februari
Maandag 21 maart
Dinsdag 14 juni

Vrije middagen
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie
Vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag voor de meivakantie
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!