Vakantierooster 2022-2023
 Vakantie   van  tot en met 
 Herfstvakantie                    17 oktober 2022  21 oktober 2022                                                                
 Kerstvakantie  26 december 2022  05 januari 2023
 Voorjaarsvakantie  27 februari 2023  03 maart 2023
 Meivakantie  24 april 2023  05 mei 2023
 Zomervakantie   22 juli 2023  03 september 2023

Overige vrije dagen  / studiedagen:
Goede vrijdag: 7 april 2023
Paasmaandag: 10 april 2023
Koningsdag: 27 april 2023
Bevrijdingsdag: 5 mei 2023 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023

Studiedagen
Maandag 26 september 2022
Donderdag 17 november 2022
Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023

Vrije middagen
Vrijdagmiddag 23 september 2022
Vrijdagmiddag 14 oktober 2022
Vrijdagmiddag 23 december 2022
Vrijdagmiddag 24 februari 2023
Vrijdagmiddag 21 april 2023
Vrijdagmiddag 26 mei 2023
Vrijdagmiddag 21 juli 2023

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.