Vakantierooster 2020-2021
 Vakantie   van  tot en met 
 Herfstvakantie                    12 oktober 2020  16 oktober 2020                                                                   
 Kerstvakantie  21 december 2020  01 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  22 februari 2021  26 februari 2021
 Meivakantie  03 mei 2021  14 mei 2021
 Zomervakantie   12 juli 2021  20 augustus 2021

Vrije middagen:
18 december
19 februari
30 april

Vrije dagen:
vrijdag 9 juli

Studiedagen
9 september
1 april
25 mei
24 juni

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!