Op de kleurrijke Twamêster ontmoet je andere unieke kinderen en een enthousiast, betrokken team. Wij zorgen voor gelijke kansen en een veilige oefenplaats met  inspirerend onderwijs voor hoofd, hart en handen om je talenten te ontdekken. 
Samen leren en leven
op de Twamêster!

Als je de Twamêster ziet, valt direct de ruime groene omgeving op, die uitdaagt tot bewust omgaan met de natuur en duurzaamheid, creatief samenspelen en veel beweging: belangrijke elementen voor een gezonde ontwikkeling. 

Meer informatie

Bij ons is het altijd open dag!

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie
Een sfeerimpressie van onze school

Agenda

21 jul
Meester Harmen jarig
22 jul
30 aug
Zomervakantie
07 aug
Meester Eelke jarig
02 sep
Eerste schooldag
04 sep
Schoolfotograaf
Eelke Hoekstra, interim-directeur
Obs de Twamêster is een oefenplaats waar wordt geleefd, geleerd en gelachen. En waar we samen verantwoordelijk zijn voor de koers van onze kinderen.