Samen leren en leven op de Twamêster

Op de kleurrijke Twamêster ontmoet je andere unieke kinderen en een enthousiast, betrokken team. Wij zorgen voor gelijke kansen en een veilige oefenplaats met  inspirerend onderwijs voor hoofd, hart en handen om je talenten te ontdekken.  Als je de Twamêster ziet, valt direct de ruime groene omgeving op, die uitdaagt tot bewust omgaan met de natuur en duurzaamheid, creatief samenspelen en veel beweging: belangrijke elementen voor een gezonde ontwikkeling. 

Koersvast vooruit, dat doe je samen!

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Binnen ons aanbod heeft het programma van De Vreedzame school met de kernwaarden: verbondenheid, veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect een belangrijke plaats. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'. 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.

Aanmelden
nieuwe leerlingen

Heeft u besloten uw kind(eren)  bij ons aan te melden, neem dan contact op met de directeur van De Twamêster via directie.twamester@proloog.nl of 058-2552557. Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding en een intake.