Kinderopvang SKF

BSO de pastorie

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht. Het BSO-lokaal is in de school, op de eerste verdieping.

De medewerkers van de BSO zijn ook werkzaam bij ons op het KDV. Dit zorgt voor vertrouwde gezichten voor kinderen die van het KDV naar de basisschool gaan.

Bij ons zijn alle kinderen welkom om zich te ontwikkelen en plezier te maken. Wij vinden het belangrijk dat een kind zichzelf kan en mag zijn. Elke dag doen we ons best om de kinderen een leuke en gezellige middag te bezorgen. We ontwikkelen onszelf en zorgen ervoor dat onze activiteiten het aanbod vernieuwend blijven.  Ieder kind heeft een vaste gediplomeerde leidster waardoor hij/zij zich snel vertrouwd voelt. Wij werken met mentoren, zodat u als ouder een vast aanspreekpunt heeft.

Onze openingstijden zijn: Maandag tot en met donderdag : 14:15 – 18:15 uur en vrijdag  van 12:00 – 18:15 uur.

Heeft u in de schoolvakanties ook opvang nodig? Dan kunt u gebruik maken van onze vakantieopvang. De voorschoolse opvang wordt aangeboden op de locatie van het KDV. De kinderen lopen dan samen met een leidster naar de school om 8:20 uur.

Mocht u meer willen weten over de dagindeling kunt u ons telefonisch bereiken op 0620748032 of mailen naar vanEyden@kinderopvangfriesland.nl  Ook kunt u op onze website www.kinderopvangfriesland informatie over onze opvang terugvinden.

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie