Vakantieregeling (vakanties en vrije dagen)

 

Vakantierooster 2023-2024

Vakantie/vrije dagen Van tot en met
Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Zomervakantie 20 juli 2024 t/m 1 september 2024
Goede Vrijdag 29 april 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Koningsdag In de meivakantie
Bevrijdingsdag In de meivakantie
Hemelvaart In de meivakantie
Pinksteren 20 mei 2024
Laatste schooldag 18 juli 2024
Zomervakantie 19 juli t/m 30 augustus 2024
Proloogdag Maandag 30 oktober 2023
Studiedag Dinsdag 31 oktober 2023
Studiedag Vrijdag 22 december 2024
Studiedag Maandag 26 februari 2024
Studiedag Dinsdag 2 april 2024
Studie- en vergaderdag Vrijdag 19 juli 2024


 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie