Agenda

dinsdag 27 februari
vrijdag 08 maart
Rapportgesprekken
dinsdag 05 maart
Juf Wies jarig
3
woensdag 06 maart
Juf Ellen en juf Marlies jarig
1 2
donderdag 07 maart 10:00
12:00
Schoolschaatsen
Schoolscjhaatsen in de Elfstenhal in Leeuwarden
3 4 5/6 6/7 8
maandag 11 maart 09:30
13:30
Kunstkade: Spiegeldoolhof
In het speellokaal
1 2 3 4
dinsdag 12 maart 10:30
11:45
Kunstkade: Ooorlogsverhalen
8
maandag 18 maart 09:00
10:00
Kunstkade: Er was eens... een schilderij
3
maandag 18 maart 10:30
11:30
Kunstkade: Er was eens... een schilderij
4
woensdag 20 maart
Open dag Proloogscholen
woensdag 20 maart 12:35
13:05
Vergadering Leerlingenraad
woensdag 20 maart 13:15
13:45
Overleg Jeugdconciërges
vrijdag 22 maart
Himmeldei
maandag 25 maart
VVN theoretisch examen
6/7
maandag 25 maart 16:00
17:30
MR-vergadering
vrijdag 29 maart
maandag 01 april
Paasvakantie

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie