Meer- en hoogbegaafdheid
Voor het signaleren en professioneel begeleiden van meer- en hoogbegaafdheide leerlingen heeft De Twamêster  een het meer- en hoogbegaafdheidsprotocol ontwikkeld. (zie INFORMATIE).  Een van onze leerkrachten Machteld Visser heeft specifieke expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en is voor één dagdeel per week aangesteld voor de coördinatie  en begeleiding van deze leerlingen. Voor de signalering van deze leerlingen maken we gebruik van het Sidi-protocol. In het protocol  Hoogbegaafdheid van De Twamêster wordt precies beschreven hoe dit is georganiseerd. In het kort houdt het in dat leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen  door de reguliere en extra leerstof uit de methoden een aanbod krijgen  dat bestaat uit een combinatie van Levelwerk, Topics en Vooruitwerklab. Levelwerk doet een beroep op de cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Topics richt zich op verdiepend leren en het Vooruitwerklab  is vooral gericht op creatief denken en de executieve vaardigheden. De criteria die we voor de leerlingen  hanteren  om mee te kunnen doen met deze voorzieningen gaan uit van de onderwijsbehoeften  van de leerlingen.  Zo kunnen leerlingen wel meedoen met het Vooruitwerklab, aar geen tijd hebben voor of behoefte hebben aan Levelwerk of Topics. De kinderen daarentegen die meedoen met Levelwerk doen meestal ook mee met het Vooruitwerklab en Topics.

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.