Om die waardevolle reis met De Twamêster te realiseren werken wij actief aan verbondenheid,  veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect door onze leerlingen actief mee te laten denken en te doen:  samen te werken aan een veilige verantwoorde omgeving.  
De Twamêster heeft daarom een actieve leerlingenraad,  een groep jeugdconciërges  die verantwoordelijke taken in en rondom de school uitvoeren en een groep mediatoren die ondersteunen bij  kleine incidenten  in en rond de school.: zij lossen zelf problemen op!

 Bent u nieuwsgierig hoe wij dit vormgeven,  lees dan  onderstaande pagina's. 


De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.