Vakanties/vrije dagen

vrijdag 05 juli
Rapport mee
dinsdag 16 juli
Musical groep 8
WI 8A
dinsdag 16 juli
Generale musical voor groep 1 t/m 7
woensdag 17 juli 09:00
10:00
Doorwisselmoment groep 1 t/m 7
WI 1A/2A WI 1B/2B WI 1C/2C WI 2A WI 2B WI 2C WI 3A WI 3B (van 4B) WI 3B/4B WI 4A WI 4B WI 4B (van 3B) WI 5A WI 6A WI 6B/7B WI 7A WI 7B WI 7B (van 6B)
woensdag 17 juli 10:30
10:30
Groep 8 mag om 10.30 uur op school komen
WI 8A
donderdag 18 juli
Activiteit laatste schooldag
vrijdag 19 juli
Studiedag team
leerlingen zijn vrij
zaterdag 20 juli
zondag 01 september
zomervakantie

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie