Voortbestaan levensbeschouwelijke dimensie in algemeen beleid en LEVO in alle groepen.
De identiteitscommissie
De identiteitscommissie is tijdens de fusie in het leven geroepen met als doel te zorgen dat de levensbeschouwelijke dimensie in het algemeen beleid, de identiteitsvorming en het  personeelsbeleid van De Twamêster blijft bestaan. Verder blijft de commissie aandacht vragen  voor de invulling van het levensbeschouwelijk onderwijs in alle groepen. In overleg met de directie wordt besproken welke invulling het meest passend is voor De Twamêster. Daar waar mogelijk en wenselijk worden de leerkrachten ondersteund bij de voorbereidingen en uitvoering van lessen of projecten. 
 

Namen IC leden

functie

Annet Snelder (ouder)

Voorzitter

Theo Smedes (ouder)

secretaris

Fokje Meinderts leerkracht

 Janke Sietsma

 directeur

 Alice Buizer  docent GVO

 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.