Oudervereniging

De oudervereniging van De Twamêster is een enthousiaste en betrokken groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de oudervereniging geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Twamêster.  Het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het ondersteunen van het team bij en het organiseren van festiviteiten
  • Het beheren van de ouderbijdrage en de schoolreisje gelden
  • het organiseren van ouderavonden
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Paasontbijt, traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar  ov@detwamester.nl

Namen OV leden

functie

Lianne Heidekamp

voorzitter

 Judith de Jong

secretaris

Marianne Homsma penningmeester

Yvonne Veenstra

 lid

Hevin Jalal

 lid

Linda van Krugten

lid

Frieda de Vries lid

 De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.