Oudervereniging

De oudervereniging van De Twamêster is een enthousiaste en betrokken groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de oudervereniging geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Twamêster.  Het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

 • het ondersteunen van het team bij en het organiseren van festiviteiten
 • het beheren van de ouderbijdrage en de schoolreisje gelden
 • het organiseren van ouderavonden
 • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
 • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Paasontbijt, traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar ov@detwamester.nl

Namen OV leden

 • Voorzitter: Mariska Kernebeek
 • Secretaris: Frieda de Vries
 • Penningmeester: Ellen Landmeter
 • Lid: Alie van der West
 • Lid: Richt Dijkstra-Duursma
 • Lid: Hevin Jalal
 • Team: Ellen Smits/Miranda Wierda

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie