Aanmelding vanaf drie jaar
Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na de aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding. We streven naar een maximum van 26 kinderen per groep. 

Bent u geïnteresseerd in De Twamêster, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Neemt u daarvoor contact met ons op. Dit kan telefonisch 058-2552557 of via de mail jsietsma@proloog.nl. U bent van harte welkom.

Verzoek tot aanmelden
In deze map kunt u het formulier met het Verzoek tot Aanmelden vinden. Deze kunt u digitaal invoeren en ons mailen of uiteraard bij ons langsbrengen. Zodra het formulier binnen is ontvangt u een bevestiging. 

Intakegesprek
Voordat een kind zijn schoolloopbaan op De Twamêster start,  is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de visie van De Twamêster, de mogelijkheden die wij bieden en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. Op de website kunt u alle informatie over onze school vinden.

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!