Aanmelden

Aanmelding
Voordat een kind zijn schoolloopbaan op De Twamêster start,  is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de visie van De Twamêster, de mogelijkheden die wij bieden en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. Op de website kunt u alle informatie over onze school vinden.

Nadat u uw kind(eren) heeft aangemeld bij de Twamêster, hebben wij 6 weken de tijd om te bepalen of wij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Waar nodig, kan deze termijn verlengd worden met 4 weken. 
Als er geen bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind(eren) zijn, dan krijgt u ruim binnen  6 weken een bericht dat uw kind is ingeschreven.

Bent u geïnteresseerd in De Twamêster, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Neemt u daarvoor contact met ons op. Dit kan telefonisch
058-2552557 of via de mail directie.twamester
@proloog.nl 
U bent van harte welkom.

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.