Leren en leven gaan hand in hand. Zodra  het kind geboren is, leert het van de omgeving en van anderen, die anders doen en anders leven.  Het leert van mooie bijzondere momenten maar ook van  tegenslagen en leert doorzetten om moeilijkheden te overwinnen. Om  optimaal te  kunnen ontwikkelen heeft een kind een fijne , veilige  omgeving nodig, betrokken en enthousiaste  leerkrachten en een breed aanbod voor hoofd, hart en handen. De Twamêster wil en kan dit bieden. Hoe wij dit doen? De volgende pagina's  geven een beschrijving hoe wij dit vormgeven.

Neem je  boek, tablet en verrekijker mee en maak samen een leerzame reis met De Twamêster.

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!