Leren en leven

Leren en leven gaan hand in hand. Zodra een kind geboren is, leert het van de omgeving en van anderen, die anders doen en anders leven.  Het leert van mooie bijzondere momenten maar ook van  tegenslagen en leert doorzetten om moeilijkheden te overwinnen. Om optimaal te kunnen ontwikkelen heeft een kind een fijne , veilige omgeving nodig, betrokken en enthousiaste  leerkrachten en een breed aanbod voor hoofd, hart en handen. De Twamêster wil en kan dit bieden. Hoe wij dit doen? We geven op deze pagina's een beschrijving hoe wij dit vormgeven.

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie