Methodes


In onderstaande tabel vindt u per groep met welke methodes wij werken:

Vakgebied Methode Groep
Taal Onderbouwd 1 en 2
Taal/lezen Veilig Leren Lezen 3
Begrijpend lezen Grip op lezen en Close Reading 4 t/m 8
Voortgezet lezen Estafette 4 t/m 8
Studievaardigheden Blits 5 t/m 8
Spelling Staal 3 t/m 8
Schrijven

Schrijfkriebels

Pennenstreken

1 en 2

3 t/m 8

Engels

My name is Tom

Take it Easy

1 t/m 4

5 t/m 8

Fries Spoar 8 1 t/m 8
Rekenen Onderbouwd 1 en 2
Rekenen Wereld in getallen 5 3 t/m 8
Geschiedenis Tijdzaken 3 t/m 8
Aardrijkskunde Wereldzaken 3 t/m 8
Natuuronderwijs Projecten 3 t/m 8
Verkeer Rondje Verkeer en Jeugd Verkeerskrant 4 t/m 8
Tekenen Moet je doen 1 t/m 8
Muziek 123Zing 1 t/m 8
Drama Kunstkade en 123Zing 1 t/m 8
Bewegingsonderwijs

Spel en Beweging

Basislessen Bewegingsonderwijs

1 en 2

3 t/m 8

Social-emotionele ontwikkeling De Vreedzame School 1 t/m 8
Levenbeschouwelijk onderwijs Kleur op School 1 t/m 8
Godsdienstige vorming Aanbod Dienstencentrum 4 t/m 8

 

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie