Contact


Adresgegevens

obs de Twamêster
B.K. v.d. Bergstrjitte 2
9005 PW WERGEA
Tel: 058 2552557

Directeur Mw. Hester de Vries
directie.twamester@proloog.nl

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur  en op vrijdag van 8.00- 15.00 uur.

Telefoonnummer: 058-2552557
Ons mailadres is:  directie.twamester@proloog.nl
De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.