Contact


Adresgegevens

obs de Twamêster
B.K. v.d. Bergstrjitte 2
9005 PW WERGEA
Tel: 058 2552557

Directeur Mw. Janke Sietsma
jsietsma@proloog.nl

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur  en op vrijdag van 8.00- 15.00 uur.

Telefoonnummer: 058-2552557
Ons mailadres is:  jsietsma@proloog.nl


De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!