Groepen

Leerkrachten

Aantal leerlingen per groep

Groep 1

Juf Ellen en juf Nynke

 

Groeit uit tot  ongeveer 20 


 

 groep 2  Juf Machteld en juf Marlies  19 leerlingen

Groep 3/4

Juf Machteld en juf Wies

 24 leerlingen

Groep 4/5

Juf Elisabeth en juf Herma

26 leerlingen

Groep 6

Meester Jeroen en juf Anne

22 leerlingen

 

Groep 7

Juf Fernanda en juf Silke

22 leerlingen

 

Groep 8 Juf Daniëlle en juf Silke  16 leerlingen
Groep 1 t/m 6  Meester Hans
(maandag)
 Muziekles 1 t/m 5
Groep 6 gitaar en drumles
Groep 4 t/m 8  Juf Alice
(donderdag)
 Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO)
Groep 1 t/m 8  Juf Janneke
(woensdag) Cultuuractiviteiten: drama, creativiteit, musea voorbereiding, musical groep 8 enz.)

 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.