Groepen

Leerkrachten

Aantal leerlingen per groep

Groep 1

Juf Fokje en juf Geartsje 

Juf Marlies (leerkrachtondersteuner)

Groep 1: 21 leerlingen
Groeit uit tot  28.


 

 groep 2  Juf Fokje, juf Geartsje en juf Marlies (leerkrachtondersteuner)  Groep 2: 19 leerlingen

Groep 3

Juf Silke en juf Machteld 

Groep 3: 15 leerlingen

Groep 4

Juf Wies en juf Machteld 

Groep 4: 22 leerlingen

Groep 5

Meester Roy en juf Anne 

Juf Daniëlle (leerkrachtondersteuner)

Groep 5: 22 leerlingen

Groep 6/7

Juf Marijke en juf Fernanda

Juf Daniëlle (leerkrachtondersteuner)

Groep 6: 16 leerlingen

Groep 7:  6 leerlingen

 

Groep 7/8

Juf Kirsten en juf Fernanda

Juf Daniëlle (leerkrachtondersteuner)

Groep 8: 17 leerlingen
Groep 7:  7 leerlingen

 

 Groep 1 t/m 6  Meester Hans
(maandag)
 Muziekles 1 t/m 5
Groep 6 gitaar en drumles
 Groep 4 t/m 8  Juf Alice
(donderdag)
 Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO)
 Groep 1 t/m 8  Juf Janneke
(woensdag)

 Cultuuractiviteiten: drama, creativiteit, musea voorbereiding, musical groep 8 enz.)

 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!