Groepen

Leerkrachten

Aantal leerlingen per groep

Groep 1

Juf Fokje en juf Nynke

 

Groeit uit tot  ongeveer 26 


 

 groep 2  Juf Geartsje en juf Marlies (leerkrachtondersteuner) 15 leerlingen

Groep 3

Juf Machteld en juf Herma

 19 leerlingen

Groep 4

Juf Wies en juf Herma

15 leerlingen

Groep 5

Juf Silke en juf Elisabeth

21 leerlingen

Groep 6

Meester Jeroen en juf Anne

21 leerlingen

 

Groep 7

Juf Fernanda en juf Elisabeth

16 leerlingen

 

 Groep 8  Meester Rudolf  14 leerlingen
 groep 3,4,5,6  Juf Daniëlle
(leerkrachtondersteuner)
 
 Groep 1 t/m 6  Meester Hans
(maandag)
 Muziekles 1 t/m 5
Groep 6 gitaar en drumles
 Groep 4 t/m 8  Juf Alice
(donderdag)
 Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO)
 Groep 1 t/m 8  Juf Janneke
woensdag: alle groepen op ochtend
's middags groep 7 en 8


 Cultuuractiviteiten: drama, creativiteit, musea voorbereiding, musical groep 8 enz.)

 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!