Het Team

 

Voorbeeld van afbeelding

Bovenste rij van links naar rechts:
juf Ellen (groep 1), juf Nynke (groep 1), juf Wies (groep 3/4), juf Anne (groep 6), juf Daniëlle (groep 8), juf Nancy (groep 7 en 8), juf Fernanda (groep 7) en juf Elisabeth (groep 4/5).

Onderste rij van links naar rechts:
juf Herma (groep 4/5 en intern begeleider), juf Silke (groep 7 en 8), meester Jeroen (groep 6), juf Marlies (groep 2), juf Machteld (groep 2 en 3/4) en juf Hester (directie).

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.