Het Team

Het professionele team van De Twamêster bestaat uit elf leerkrachten (tien juffen en één meester) twee leerkrachtondersteuners , een intern begeleider en een directeur.  
De Twamêster is een erkend leerbedrijf voor onderwijsassistenten. Wij leiden in samenwerking met het Friesland College ieder jaar een groep studenten op.

 

In de corona opstelling, beneden van rechts naar links:             

Juf Daniëlle (leerkrachtondersteuner groep 6,7,8), juf Marlies (leerkracht 1/2/3), Juf Machteld (groep 4 + HB),  juf Geartsje (groep 1/2), juf Willeke (student onderwijsassistent 2e jaars groep 1/2/3).

In het midden van rechts naar links:         

Juf Marijke (groep 6/7), juf Silke (groep 2/3), juf Fokje (groep 1/2), juf Wies (groep 4), juf Kirsten (groep 7/8) en juf Tamara (student opleiding onderwijsassistent 2e jaars) groep 5.

Boven van rechts naar links:

Meester Roy (groep 5), juf Anne (groep 5), juf Herma (intern begeleider), Juf Janke (directeur), juf Grietje (student onderwijsassistent 2e jaars, groep 4) en juf Fernanda (groep 6/7 en 7/8).

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!