Op de Twamêster betrekken we leerlingen actief bij de organisatie en uitvoering van ons onderwijs.  Een betrokken en verantwoordelijke groep leerlingen, democratisch gekozen door hun medeleerlingen, denken mee over het duurzaam onderhouden van ons gebouw en de schoolomgeving en voeren  veel  praktische activiteiten uit.  Ieder jaar worden zij betrokken bij de APK van het gebouw en krijgen zij adviezen van afdeling onderhoud en gebouwen van onze Stichting Proloog. 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!