Op de Twamêster betrekken we leerlingen actief bij de organisatie en uitvoering van ons onderwijs.  Een betrokken en verantwoordelijke groep leerlingen, democratisch gekozen door hun medeleerlingen, denken mee over het duurzaam onderhouden van ons gebouw en de schoolomgeving en voeren  veel  praktische activiteiten uit.  Ieder jaar worden zij betrokken bij de APK van het gebouw en krijgen zij adviezen van afdeling onderhoud en gebouwen van onze Stichting Proloog. 

De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatie binnen de Vreedzame school

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'.