Jeugdconciërges

Op de Twamêster betrekken we leerlingen actief bij de organisatie en uitvoering van ons onderwijs.  Een betrokken en verantwoordelijke groep leerlingen, democratisch gekozen door hun medeleerlingen, denken mee over het duurzaam onderhouden van ons gebouw en de schoolomgeving en voeren  veel  praktische activiteiten uit.  Ieder jaar worden zij betrokken bij de APK van het gebouw en krijgen zij adviezen van afdeling onderhoud en gebouwen van onze Stichting Proloog. 

De Jeugdconciërges zijn:

Jeroen Terpstra groep 8
Roos Kingma groep 8
Dedmer groep 7
Brecht Kooistra groep 7
Ivo de Boer groep 6
Mare Reijgers groep 6
Senne van Krugten groep 5
Daan de Vries groep 5

 

De Jeugdconciërges hebben 10 keer per schooljaar overleg. De directeur is ook bij dit overleg aanwezig.

Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Meer informatie

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.
Meer informatie

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.
Meer informatie

Koersvast vooruit

De Twamêster is een openbare samenlevingsschool met een fijn pedagogisch klimaat, waar kinderen gelijkwaardig zijn, echt gezien en gehoord worden en ruimte is voor ieders eigenheid. Samen met de ouders en de omgeving streven wij naar inspirerend onderwijs en actief en betrokken burgerschap, want 'Koersvast vooruit, dat doen we samen'.
Meer informatie