MR op de Twamêster
Net als elke school, heeft ook de Twamêster een medezeggenschapsraad (MR). In ons geval (een grotere school heeft nog wel eens 3 ouders en 3 leerkrachten) heeft de MR een personeelsgeleding van 2 leerkrachten en een oudergeleding van 2 ouders.

 Personeelsgeleding:
 
- juf Geartsje
- meester Sjack

Oudergeleding: 
 
  
           
- Elly van der Goot (voorzitter)
- Bianca Nauta-Feenstra (secretaris) 


Regelmatig vergadert de MR over allerlei zaken die de school aangaan met als doel het beste voor de school en de leerlingen te beslissen. Wij vergaderen ongeveer eens per 6 weken samen met de directie om informatieverstrekking en besluitvorming te vergemakkelijken en te versnellen.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Agenda’s met bespreekpunten zijn te bekijken op de website. Voor sommige zaken binnen de Twamêster wordt de MR om advies gevraagd, voor andere is instemming van de MR nodig. Het gaat vaak om beleidszaken; we praten over de visie van de Twamêster, over de kwaliteit van het onderwijs, financiën etc.

 

De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders van de Twamêster. Via de nieuwsbrief willen we de ouders op de hoogte houden van waar we ons zoal mee bezig houden, dus na elke MR vergadering zullen wij een kort verslag van de besproken onderwerpen in de nieuwsbrief schrijven.

U kunt de oudergeleding van de MR bereiken  via ons e-mail adres: mr.detwamester@proloog.nl Wij staan open voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties. 

 

Niet iedereen kent de ouders in de oudergeleding. Vandaar dat wij ons hieronder even kort voorstellen:

Elly van der Goot

Mijn naam is Elly van der Goot en ik ben sinds dit schooljaar lid van de MR.  Ik heb een eigen adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en cultuur en ken het onderwijs dus niet vanuit mijn werk. Maar als moeder van Geeske (VO), Sier (gr.8), Jelle en Friso (gr.4) van der Meulen ben ik al heel wat jaren betrokken bij De Twamêster en kan als ervarings’deskundige’ uit mijn eigen ondervinding putten.

Betrokkenheid van ouders bij school vind ik erg belangrijk. Want samen kunnen we er voor zorgen dat de school een fijne plek is waar onderwijs van hoge kwaliteit kan worden gegeven. De oudergeleding van de MR speelt een rol in die verbinding tussen school en onderwijs. En daar zet ik mij graag voor in.Bianca Nauta

Ik ben Bianca Nauta, de moeder van Doutzen uit groep 4 en Fardau uit groep 3. Zelf sta ik 4 dagen per week voor de klas in het voortgezet onderwijs. Ik vind het fijn om goed op de hoogte te zijn van wat er op de school van mijn kinderen gebeurt en daarom ben ik bij de MR gekomen, maar ook om ouders een stem te geven binnen de school. Overigens is schooljaar 2015-2016 mijn 3e jaar in de MR en ik heb in die tijd prachtige ontwikkelingen binnen de school gezien.

Mocht u een vraag/opmerking hebben over de school, spreek me gerust aan. De mail van de MR kan natuurlijk ook hiervoor gebruikt worden. 


Nieuwsbrief 1