De oudervereniging

De oudervereniging van de Twamêster bestaat gemiddeld uit acht leden en ­verzorgt allerlei ondersteunende werkzaamheden, zoals het mede organiseren van festiviteiten voor de leerlingen, hulp bij ouderavonden en organiseren van de schoolschoonmaakavonden. Ook beheert de oudervereniging de ‘oud papiergelden’, de ouderbijdragen en de schoolreisje gelden.

 

Alle bestuursleden van de oudervereniging kunnen als klassenouder, als schakel tussen de leerkracht en ouders, fungeren m.b.t. diverse werkzaamheden en/of activiteiten. Verder behartigt de oudervereniging de belangen van leerlingen en ouders naar het team, het bevoegd gezag en eventueel andere instanties. De oudervereniging kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR.


 

Ouderbijdrage

Om de ondersteunende werkzaamheden van de oudervereniging mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging jaarlijks aan u een bijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor:

- Festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc.)

- Activiteiten (kinderboekenweek, Koningsdag, laatste schooldag, ouderavonden, etc.)

- Levensbeschouwelijk onderwijs (Identiteits Commissie), projecten Kerst, Pasen, ­afscheidsboek groep 8 etc.

- Schoolreisjes, bedrag verschilt per groep.

 

Bovenstaande activiteiten worden georganiseerd, om van de schooltijd van uw kind een leuke periode te maken. Ze behoren niet tot het gewone lesprogramma en worden niet door de overheid bekostigd. 


Contact Oudervereniging:
ov.detwamester@proloog.nl

Bestuursleden oudervereniging (OV):

 

 Lianne Bosma-Heidekamp
(voorzitter)


Mijn naam is Lianne Bosma-Heidekamp, ik woon samen met mijn man Remco Bosma en onze 2 dochters: Liese Janne (groep 3) en Fenne Lynn (groep 1). Naast mijn mooie gezin ben ik werkzaam in de bouw, als werkorganisator bij BAM. Dit is een zeer uitdagende omgeving waar ik mijn passie en creativiteit in de techniek kwijt kan. Daarnaast vind ik het fijn om wat voor mijn omgeving te betekenen. Ik ben erg onder de indruk van wat de juffen en de school allemaal voor de kindjes organiseren, en help ik graag een handje mee om er een leuke tijd van te maken. Daarom versterk ik vanaf het schooljaar 2017/2018 de OV.
 
Judith de Jong
(secretaris)
Hoi!

Mijn naam is Judith de Jong en ben de moeder van Sem. Hij zit nu in groep 4. Sinds hij hier op school is gekomen, zit ik in de Oudervereniging. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school en te helpen met activiteiten en zo een steentje bij te dragen aan een leuke basisschooltijd voor uw kind(eren).

Ik hoop u te zien (als hulpouder?) bij 1 van de activiteiten!


Katinka Klik
(penningmeester)


 Hallo allemaal,

Mijn naam is Katinka. Ik ben 38 jaar en moeder van Mike uit groep 7.

Ik draai alweer wat jaren mee in de OV als penningmeester. Ik vind het superleuk om met een fijne groep mensen te helpen bij en te genieten van alles wat er op school gedaan wordt. Ook dit jaar gaan we ons weer inzetten om er voor de kinderen een leuk schooljaar van te maken.


Marianne Homsma

 

 

Ik ben Marianne Homsma 41 jaar en getrouwd met Thom.

Ik heb 2 kinderen Xander van 18 jaar en Ilse van 7 jaar.

Naast moeder zijn werk ik 30 uur per week als verpleegkundige bij Punt voor Parkinson Fryslan. 

Sinds vorig schooljaar lid van de OV.

Verder actief als luizenmoeder op school.


Elisabeth De Vries


Mijn naam is Elisabeth de Vries, moeder van Naomi, Enola (groep 4) en Emely. Ik ben lid geworden van de oudervereniging om meer betrokken te zijn bij de school. Ik vind het leuk om activiteiten te organiseren voor alle kinderen op school en op deze manier kan ik daar een bijdrage aan leveren.


 
Yvonne Veenstra

 

Mijn naam is Yvonne Veenstra en ik ben de moeder van Marije uit groep 4.

Ik ben werkzaam als tandartsassistente. 

Ik draag graag mijn steentje bij omdat ik graag betrokken ben bij wat er op school te doen is. 

En om het vooral voor de kinderen een leuke schoolperiode te maken


Renske Hoekstra
Mijn naam is Renske Hoekstra, ik ben de moeder van Ida (groep 5) en Dirk (groep 3). Naast mijn gezin/thuis, werk ik 3,5 dag op het Nordwin college in Heerenveen. Hier geef ik Nederlands aan de bovenbouw van het vmbo en daarnaast ben ik hier werkzaam als stagecoördinator, stagebegeleider en mentor. Ik ben bij de OV gegaan om meer betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en om hulp te bieden waar nodig. Ik weet dat hulp van ouders/ verzorgers vaak zeer welkom is. Daarnaast vinden mijn kinderen het fijn en gezellig als ik op school help :-) 

 
Hedda Miedema


Mijn naam is Hedda Miedema, ben getrouwd met Jelle en we hebben drie kinderen. Rinse (groep 6), Annerens (groep 4) en Irene van 2 jaar. Ik ben werkzaam als senior bij de inkoopadministratie van de ziekenhuisapotheek in het MCL, waarbij ik een coördinerende en uitvoerende rol heb gerelateerd aan inkoop, verwerking en aflevering van farmaceutische (genees)middelen.  

Sinds september 2017 ben ik begonnen als OV lid, omdat ik het leuk én belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan de diverse schoolactiviteiten.