De oudervereniging

De oudervereniging van de Twamêster bestaat gemiddeld uit acht leden en ­verzorgt allerlei ondersteunende werkzaamheden, zoals het mede organiseren van festiviteiten voor de leerlingen, hulp bij ouderavonden en organiseren van de schoolschoonmaakavonden. Ook beheert de oudervereniging de ‘oud papiergelden’, de ouderbijdragen en de schoolreisje gelden.

 

Alle bestuursleden van de oudervereniging kunnen als klassenouder, als schakel tussen de leerkracht en ouders, fungeren m.b.t. diverse werkzaamheden en/of activiteiten. Verder behartigt de oudervereniging de belangen van leerlingen en ouders naar het team, het bevoegd gezag en eventueel andere instanties. De oudervereniging kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR.

 

Ouderbijdrage

Om de ondersteunende werkzaamheden van de oudervereniging mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging jaarlijks aan u een bijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor:

- Festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc.)

- Activiteiten (kinderboekenweek, Koningsdag, laatste schooldag, ouderavonden, etc.)

- Levensbeschouwelijk onderwijs (Identiteits Commissie), projecten Kerst, Pasen, ­afscheidsboek groep 8 etc.

- Schoolreisjes, bedrag verschilt per groep.

 

Bovenstaande activiteiten worden georganiseerd, om van de schooltijd van uw kind een leuke periode te maken. Ze behoren niet tot het gewone lesprogramma en worden niet door de overheid bekostigd. 


Contact Oudervereniging:
ov.detwamester@proloog.nl

Bestuursleden oudervereniging (OV):

  Annelies Zwart


Mijn naam is Annelies Zwart, ik ben de moeder van Arne van der Land (1a). Ik werk als ambulant hulpverlener bij de JP van den Bent stichting in Leeuwarden.  Ik vind het leuk om af en toe te helpen en om een bijdrage te leveren aan de activiteiten op school! Dit was voor mij de reden om bij de OV te gaan!!
Katinka Klik


Hallo allemaal,
Mijn naam is Katinka.
Ik ben 35 jaar en werk momenteel fulltime als moeder van Mike uit groep 4.
Daarnaast help ik op dinsdagmiddag bij de knutselclub en zit ik dus bij de ov.
Ik zit nu voor het tweede jaar bij de ov en vind het superleuk om met een leuke groep mensen te helpen bij en te genieten van alles wat er op school gedaan wordt.
Jeltje KooistraMijn naam is Jeltje Kooistra, moeder van Warner (groep 2) en Eldert (3jaar). 

Sinds dit school jaar 2016-2017 ga ik mij als lid van de OV inzetten voor de school. Ik vind het fijn en belangrijk om betrokken te zijn bij de school en op deze manier probeer ik daar invulling aan te geven. Naast het moeder zijn, werk nog een aantal dagen in de kinderopvang/ peuter -speelleergroep in Warten, waar ik met veel plezier de ontwikkeling van de kinderen begeleid en volg.
Judith de JongIk ben Judith de Jong, moeder van Sem de Jong, die na de zomervakantie is begonnen in groep 1a van de Twamester.

Omdat het voor mij een hele nieuwe fase is, én omdat ik graag betrokken ben bij de schooltijd van Sem, ben ik in de OV gegaan. Om niet alleen voor Sem, maar voor álle kinderen op de Twamester, een leuke basisschooltijd te bezorgen.

Ik hoop u als ouder graag te zien bij het organiseren van de activiteiten!

Warme groet, Judith


Silvia de Jong


Ik ben Silvia de Jong, getrouwd en heb twee kinderen.
Een dochter van twaalf die inmiddels naar het voortgezet onderwijs gaat. En een zoon van negen jaar die in groep zes van de Twamêster zit. Ik ben nu twaalf jaar gastouder en doe dat met veel plezier.
Ik ben lid geworden van de oudervereniging om meer betrokken te zijn bij het schoolleven en hoop iets toe te kunnen voegen. Ik vind het leuk om gezamelijk te werken aan een leuke school met leuke activiteiten.
Elisabeth De VriesMijn naam is Elisabeth de Vries, moeder van Naomi zij gaat naar 2 VWO op het Leeuwarder Lyceum en Enola uit groep 2A. Op dit moment ben ik werkzaam als fulltime huismoeder.

Ik ben lid geworden van de oudervereniging om meer betrokken te zijn bij de school. Ik vind het leuk om activiteiten te organiseren voor alle kinderen op school en op deze manier kan ik daar een bijdrage aan leveren. 

 Renske Hoekstra


 
 Hedda Miedema


 
Mijn naam is Hedda Miedema, mem van Rinse (groep 4), Annerens (groep 2) en Irene van 8 maanden. Ik ben werkzaam bij de inkoopadministratie van de ziekenhuisapotheek in het MCL waarbij ik diverse werkzaamheden doe zoals planning, voorraadbeheer, facturatie, bestellingen etc. Sinds dit schooljaar ben ik begonnen als OV lid, omdat ik het leuk én belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan de diverse schoolactiviteiten.
 Lianne Heidekamp


 
Ik ben Lianne Heidekamp, ik woon samen met mijn partner Remco Bosma en onze 2 dochters: Liese Janne (4 en een half!) en Fenne Lynn (2 jaar). Naast mijn mooie gezin ben ik werkzaam in de bouw, als werkorganisator bij BAM. Dit is een zeer uitdagende omgeving waar ik mijn passie en creativiteit in de techniek kwijt kan. Als tegenhanger voor deze soms toch wat hoekige/zakelijke wereld vind ik het fijn om wat voor mijn omgeving te betekenen. Liese Janne zit nu een half jaar in groep 1/2b, ze heeft het super naar haar zin. Ik ben erg onder de indruk van wat de juffen en de school allemaal voor de kindjes organiseren. Hier help ik graag een handje bij, daarom versterk ik vanaf het schooljaar 2017/2018 de OV.