Schoolpleincommissie

Een aantal jaren geleden is onder leiding van de schoolpleincommissie de Oase aangelegd. In de commissie zaten destijds vertegenwoordigers van de school, het dorp (dorpsbelang) en gemeente Leeuwarden. Ondertussen heeft De Twamêster zelfstandig, in samenwerking met Stichting Proloog,  hovenier Nijp en Gemeente Leeuwarden de tuin in beheer. 


De jeugdraad

De jeugdraad is een groep verantwoordelijke leerlingen, democratisch gekozen door de medeleerlingen. Zij denken mee over het beleid op De Twamêster. Zij vergaderen maandelijks met de directeur.

Jeugdconciërges

Op de Twamêster zijn de kinderen samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De jeugdconciërges zorgen voor het schoon en ordelijk houden van het gebouw en de schoolomgeving.

Mediatoren in opleiding hebben diploma gehaald, gefeliciteerd!

Leerlingen uit groep 6 hebben onder leiding van juf Marijke de training voor mediator gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Zij dragen extra bij aan een veilige en respectvolle sfeer in De Twamêster!