Jeugdraad van De Twamêster

De jeugdraad denkt actief mee over het reilen en zeilen van De Twamêster.                                                                        
Eens in de vier weken vergadert de jeugdraad met de directeur en een lid van de Oudervereniging.